สินค้าโปรโมชัน

ฟรี! แก้ว V-Health Lover

เมื่อซื้อสินค้า Vitamilk ครบทุกๆ 99 บาท (โดยมีไวตามิ้ลค์สูตรกลมกล่อมอย่างน้อย 1 แพ็ค)

ฟรี! กล่อง Sario

ฟรี! กล่อง Sario 1 ชิ้น เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์ที่ร่วมรายการ ครบทุกๆ 359 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม