โปรโมชั่น

รายละเอียดสินค้า

การตลาดสินค้า

ผลิตจากอ้อยออร์แกนิค
"เพราะเราพิถีพิถันทุกขั้นตอน...เพื่อคุณ"
ปัจจุบันผู้บริโภคมีการใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ กลุ่มวังขนายจึงแนะนำให้เกษตรปลูกอ้อยโดย
*ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ
*หยุดการใช้สารเคมีมาแล้วอย่างน้อย 36 เดือน จึงได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
*เน้นการปรับปรุงบำรุงดิน
-ด้วยวัสดุอินทรีย์
-สารปรับปรุงดินจากธรรมชาติ
-ปุ๋ยอินทรีย์
*คัดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์

การตลาดแบรนด์

วังขนาย น้ำตาลที่ไม่เหมือนใคร

ข้อมูลการใช้สินค้า

ข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ส่วนผสม ข้อมูลโภชนาการ สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจากการปรับสูตรในการผลิต ดังนั้นจึงแนะนำให้ท่านผู้บริโภคควรอ่านฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์จริงประกอบข้อมูลไปด้วย

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าภายใต้แบรนด์เทสโก้ สามารถติดต่อมายังฝ่ายบริการลูกค้า หรือสำหรับสินค้าแบรนด์อื่นๆ กรุณาติดต่อไปยังผู้ผลิตสินค้าตามที่ระบุบนฉลาก

ทั้งนี้ข้อมูลสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เทสโก้ไม่สามารถรับผิดชอบตอ่ความไม่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามสิทธิทางกฎหมาย

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และไม่สามารถสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ หากไม่ได้รับการยินยอมจากเทสโก้

สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

รถเข็นสินค้า

สินค้าที่เพิ่มในรถเข็นจะแสดงที่นี่