โอเชี่ยน มาร์ท ชุดปั๊มลม 1 ชุด

โอเชี่ยน มาร์ท ชุดปั๊มลม 1 ชุด

สินค้านี้จะถูกลบจากรายการสินค้าของคุณ

สินค้านี้จะถูกลบจากรายการสินค้าของคุณ

วิธีการเตรียมและเก็บรักษา

การจัดเตรียมและการใช้งาน

ใช้สำหรับเล่นเท่านั้น

ข้อควรระวัง

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
คำเตือน
ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เพราะอาจเป็นอันตรายได้
ไม่ควรยิงใส่หน้า หู หรือตา ห้ามนำเข้าปาก ห้ามขว้างปาใส่กัน
ไม่ควรนำของเล่นมีเสียงมาใกล้หู
ห้ามเล่นใกล้ความร้อนและเปลวไฟ
ผู้ปกครองควรเป็นผู้ให้คำแนะนำวิธีการเล่น
ขณะเล่นควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
การบรรจุแบตเตอรี่ ควรปิดฝาให้แน่นก่อนเล่นทุกครั้ง
ห้ามนำถุงพลาสติกไปสวมศีรษะ

ข้อมูลการใช้สินค้า

ข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ส่วนผสม ข้อมูลโภชนาการ สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจากการปรับสูตรในการผลิต ดังนั้นจึงแนะนำให้ท่านผู้บริโภคควรอ่านฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์จริงประกอบข้อมูลไปด้วย

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าภายใต้แบรนด์เทสโก้ สามารถติดต่อมายังฝ่ายบริการลูกค้า หรือสำหรับสินค้าแบรนด์อื่นๆ กรุณาติดต่อไปยังผู้ผลิตสินค้าตามที่ระบุบนฉลาก

ทั้งนี้ข้อมูลสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เทสโก้ไม่สามารถรับผิดชอบตอ่ความไม่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามสิทธิทางกฎหมาย

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และไม่สามารถสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ หากไม่ได้รับการยินยอมจากเทสโก้

สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

รถเข็นสินค้า

สินค้าที่เพิ่มในรถเข็นจะแสดงที่นี่