ไฮคิว เอชเอ 1 พรีไบโอโพรเทก นมผงดัดแปลงสำหรับทารกที่เสี่ยงต่อการเกิดภูมิแพ้ 900กรัม

ไฮคิว เอชเอ 1 พรีไบโอโพรเทก นมผงดัดแปลงสำหรับทารกที่เสี่ยงต่อการเกิดภูมิแพ้ 900กรัม

สินค้านี้จะถูกลบจากรายการสินค้าของคุณ

สินค้านี้จะถูกลบจากรายการสินค้าของคุณ

รายละเอียดสินค้า

การตลาดสินค้า

เหมาะสำหรับทารกแรกเกิด-1 ปี
ไฮคิว เอชเอ 1 พรีไบโอโพรเทก นมดัดแปลงสูตรสำหรับทารกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะภูมิแพ้และลดความเสี่ยงต่อการแพ้โปรตีนนมวัว (อาหารทางการแพทย์)

ข้อมูลอื่นๆ

สูตรแรกเกิด สำหรับทารกแรกเกิด - 1 ปี

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก ณ จุดจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียดการจัดทำข้อมูล และช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก พ.ศ. 2561

ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกอย่างเดียว ทารกอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 เดือน จะต้องใช้นมผงเฉลี่ย 2.7 กิโลกรัม/เดือน ซึ่ง 1 กล่อง มีปริมาณ 0.4 กิโลกรัม คิดเป็นจำนวน 6.75 กระป๋อง/เดือน ดังนั้น ครอบครัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยประมาณ* 2,260 บาท/เดือน
ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกอย่างเดียว ทารกอายุมากกว่า 3 เดือนจนถึง 6 เดือน จะต้องใช้นมผงเฉลี่ย 4.5 กิโลกรัม/เดือน ซึ่ง 1 กล่อง มีปริมาณ 0.4 กิโลกรัม คิดเป็นจำนวน 11.25 กระป๋อง/เดือน ดังนั้น ครอบครัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยประมาณ * 3,767 บาท/เดือน

สำหรับทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทารกควรได้รับอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่แต่ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกควรคำนึงถึงผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งผลเสียต่อสุขภาพ ที่อาจเกิดจากการเตรียมและการใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามคำแนะนำ ซึ่งอาจทำให้ทารกเจ็บป่วยได้

ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารสำหรับทารก
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ควรเตรียม เก็บรักษา และใช้อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทารก
ขวดนมและจุกนมต้องล้างทำความสะอาดและต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 5 นาทีหรือนึ่งในเครื่องนึ่งไอน้ำเดือด นานตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่อง ก่อนใช้ทุกครั้ง
น้ำที่ใช้ชงนมต้องต้มให้สุก ทิ้งไว้ให้อุ่นหรือเย็นก่อนนำไปชงนม
ควรเตรียมนมให้พอดีกับความต้องการของทารกในแต่ละมื้อ ไม่ควรนำนมที่เหลือในแต่ะมื้อมาให้ทารกกินอีก

*เป็นราคาโดยประมาณอ้างอิงจากบรรจุภัณฑ์ขนาด 400 กรัม และอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย

นมแม่คือโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับทารกและให้ประโยชน์หลายด้านต่อทารกและมารดา การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างสมดุลของมารดาในช่วงก่อนและขณะให้นมลูกมีความสำคัญ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับนมขวดในช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคลอดอาจทำให้ปริมาณน้ำนมแม่ลดลงและทำให้การตัดสินใจกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยากขึ้น ควรคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจในการใช้นมดัดแปลงสำหรับทารก การให้นมแก่ทารกอย่างไม่ถูกวิธีหรือการให้อาหารทารกด้วยชนิดหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพได้ ในกรณีที่มารดาใช้นมดัดแปลงสำหรับทารกควรต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้โดยผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจทำให้ทารกไม่สบายได้ มารดาควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเรื่องโภชนาการสำหรับทารก

ส่วนผสม

แลคโตส 33% โปรตีนเวย์เข้มข้นจากนมที่ผ่านการย่อยโดยเอนไซม์ 29.4% ไขมัน 22.63 ไขมันจากพืช 22.2% น้ำมันที่ให้กรดอะแรซิโดนิก (เออาร์เอ) 0.2% น้ำมันปลาที่มีดีเอชเอ 0.19% อิมัลซิไฟเออร์ 0.04% กาแลคโตโอลิโกแซกคาไไรด์ไซรัป 11.7% อิมัลซิไฟเออร์ 1.3% เกลือแร่รวม 1.07% โพลีฟรุกโตส 0.62% วิตามินรวม 0.18% ทอรีน 0.04% นิวคลิโอไทด์รวม 0.03% แอลคาร์นิทีน 0.005%

มีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และน้ำมันปลา

วิธีการเตรียมและเก็บรักษา

การจัดเตรียมและการใช้งาน

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ต้มหรือนึ่งขวดนม ฝาครอบ จุกนม หรือถ้วยที่ล้างสะอาดแล้วในน้ำเดือดที่สะอาดนาน 10 นาที
3. ต้มน้ำดื่มจนเดือนนาน 5 นาที และทิ้งไว้ ให้เย็นประมาณ 30 นาที
4. เติมน้ำสุกอุ่น (40˚C) ที่ต้มเดือดมาแล้วลงในขวดนม ตามปริมาณที่กำหนด
5. ตวงนมผง ไฮคิว เอช เอ 1 พรีไอโอโพรเทก ตามช้อนตวงที่ปาดแล้วในปริมาณที่กำหนด
6. ปิดฝาและเขย่าขวดเบาๆ จนนมผงละลายหมด ควรผสมครั้งละ 1 มื้อและควรทิ้งนมที่ดื่มไม่หมด

การผสมในแต่ละมื้อ
อายุของทารก 0-1 สัปดาห์ จำนวน 2 ช้อนตวงปาด ปริมาณน้ำสุกอุ่น 60มล. หรือ 2 ออนซ์ จำนวน 7-8 มื้อต่อวัน
อายุของทารก 1-2 สัปดาห์ จำนวน 3 ช้อนตวงปาด ปริมาณน้ำสุกอุ่น 90มล. หรือ 3 ออนซ์ จำนวน 6-7 มื้อต่อวัน
อายุของทารก 2-4 สัปดาห์ จำนวน 4 ช้อนตวงปาด ปริมาณน้ำสุกอุ่น 120มล. หรือ 4 ออนซ์ จำนวน 6-7 มื้อต่อวัน
อายุของทารก 1-2 เดือน จำนวน 5 ช้อนตวงปาด ปริมาณน้ำสุกอุ่น 150มล. หรือ 5 ออนซ์ จำนวน 5-6 มื้อต่อวัน
อายุของทารก 2-4 เดือน จำนวน 6 ช้อนตวงปาด ปริมาณน้ำสุกอุ่น 180มล. หรือ 6 ออนซ์ จำนวน 5-6 มื้อต่อวัน
อายุของทารก 4-6 เดือน จำนวน 7 ช้อนตวงปาด ปริมาณน้ำสุกอุ่น 210มล. หรือ 7 ออนซ์ จำนวน 4-5 มื้อต่อวัน
อายุของทารก 6 เดือนขึ้นไป จำนวน 8 ช้อนตวงปาด ปริมาณน้ำสุกอุ่น 240มล. หรือ 8 ออนซ์ จำนวน 4-5 มื้อต่อวัน อาหารเสริม 1-2 มื้อต่อวัน

สถานที่เก็บรักษา

เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้งและเย็น
ปิดฝากระป๋องให้แน่นหลังจากเปิดใช้ทุกครั้ง
ควรใช้หมดภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดฝาแล้ว
ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่แจ้งใต้กระป๋อง

ข้อควรระวัง

สิ่งที่ควรทราบ
1. นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
2. อาหารทารก ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล หรือนักโภชนาการ
3. การเตรียมหรือใช้ส่วนผสมไม่ถูกต้อง จะเป็นอันตรายต่อทารก
เนื่องจากเป็นอาหารทารกสำหรับทารกที่มีความต้องการพิเศษ จึงอาจมีรสชาติและคุณลักษณะแตกต่างจากอาหารทารกทั่วไป

*ไม่ควรเติมน้ำตาล น้ำผึ้ง หรือวัตถุให้ความหวานใดๆอีก เพราะอาจทำให้ทารกและเด็กเล็กฟันผุและเป็นโรคอ้วนได้

ข้อมูลการใช้สินค้า

ข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ส่วนผสม ข้อมูลโภชนาการ สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจากการปรับสูตรในการผลิต ดังนั้นจึงแนะนำให้ท่านผู้บริโภคควรอ่านฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์จริงประกอบข้อมูลไปด้วย

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าภายใต้แบรนด์เทสโก้ สามารถติดต่อมายังฝ่ายบริการลูกค้า หรือสำหรับสินค้าแบรนด์อื่นๆ กรุณาติดต่อไปยังผู้ผลิตสินค้าตามที่ระบุบนฉลาก

ทั้งนี้ข้อมูลสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เทสโก้ไม่สามารถรับผิดชอบตอ่ความไม่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามสิทธิทางกฎหมาย

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และไม่สามารถสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ หากไม่ได้รับการยินยอมจากเทสโก้

สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

รถเข็นสินค้า

สินค้าที่เพิ่มในรถเข็นจะแสดงที่นี่