ไฮคิว เอชเอ 2 พรีไบโอโพรเทก นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก 800กรัม x 2 กระป๋อง

ไฮคิว เอชเอ 2 พรีไบโอโพรเทก นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก 800กรัม x 2 กระป๋อง

สินค้านี้จะถูกลบจากรายการสินค้าของคุณ

สินค้านี้จะถูกลบจากรายการสินค้าของคุณ

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลอื่นๆ

เหมาะสำเด็กอายุ 6 เดือน-3 ปี
ไฮคิว เอชเอ 2 พรีไบโอโพรเทก นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กสูตรผสมโปรตีนเวย์เข้มข้นที่ผ่านการย่อยบางส่วนโดยเอนไซม์

ผสม Patented GOS/lcFOS ratio of 9:1 combination ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ
1. นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล หรือนักโภชนาการ
2. การเตรียมหรือใช้ส่วนผสมไม่ถูกต้อง จะเป็นอันตรายต่อทารกและเด็กเล็ก
เนื่องจากเป็นนมสูตรสำหรับทารกและเด็กเล็กที่ผสมโปรตีนเวย์เข้มข้นที่ผ่านการย่อยโดยเอนไซม์จึงอาจมีรสชาติ และคุณลักษณะแตกต่างจากนมผงทารกและเด็กเล็กทั่วไป

วิธีการเตรียมและเก็บรักษา

การจัดเตรียมและการใช้งาน

- 1 ช้อนตวง (4.9กรัม) ต่อน้ำ 30 มล. (1 ออนซ์) โดยใช้ช้อนตวงที่บรรจุอยู่ในกระป๋อง
- การเปลี่ยนสัดส่วนการผสมนมอาจมีผลต่อสุขภาพทารก จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ต้มหรือนึ่งขวดนม ฝาครอบ จุกนม หรือถ้วยที่ล้างสะอาดแล้วในน้ำเดือดที่สะอาดนาน 10 นาที
3. ต้มน้ำเดือดจนเดือดนาน 5 นาที และทิ้งไว้จนกระทั่งอุ่นประมาณ 40˚ซ
4. เติมน้ำสุกอุ่น (40˚ซ) ลงในขวดนมตามปริมาณที่กำหนด
5. ตวงนมผงไฮคิว เอช เอ 2 พรีไบโอโพรเทก ตามช้อนตวงที่ปาดแล้วในปริมาณที่กำหนด
6. ปิดฝาและเขย่าขวดเบาๆ จนกระทั่งนมผงละลายหมด ควรผสมครั้งละ 1 มื้อ และควรทิ้งนมที่ดื่มไม่หมด

อายุของทารก 6-12 เดือน จำนวน 8 ช้อนตวงปาดของนมดูเม็กซ์ ต่อปริมาณน้ำสุกอุ่น 240มล. หรือ 8 ออนซ์ จำนวน 4 มื้อต่อวัน อาหารเสริม 1-2 มื้อต่อวัน
อายุของทารก 1 ปีขึ้นไป จำนวน 8 ช้อนตวงปาดของนมดูเม็กซ์ ต่อปริมาณน้ำสุกอุ่น 240มล. หรือ 8 ออนซ์ จำนวน 3 มื้อต่อวัน อาหารเสริม 3 มื้อต่อวัน
เมื่อทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป แพทย์จะแนะนำให้ค่อยๆ ให้อาหารเสริมตามวัย เช่นข้าวบด ไข่แดง ตับ และเนื้อสัตว์

สถานที่เก็บรักษา

- เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้งและเย็น
- ปิดฝากระป๋องนมให้แน่นหลังจากเปิดใช้ทุกครั้ง
- ควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือนหลังจากเปิดฝาแล้ว
- ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่แจ้งใต้กระป๋อง

ข้อควรระวัง

อย่าใช้เลี้ยงทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือน

สูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กวัย 6 เดือน - 3 ปี

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก ณ จุดจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียดการจัดทำข้อมูล และช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก พ.ศ. 2561

สำหรับทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทารกควรได้รับอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่แต่ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกควรคำนึงถึงผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งผลเสียต่อสุขภาพ ที่อาจเกิดจากการเตรียมและการใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามคำแนะนำ ซึ่งอาจทำให้ทารกเจ็บป่วยได้

ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารสำหรับทารก
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ควรเตรียม เก็บรักษา และใช้อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทารก
ขวดนมและจุกนมต้องล้างทำความสะอาดและต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 5 นาทีหรือนึ่งในเครื่องนึ่งไอน้ำเดือด นานตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่อง ก่อนใช้ทุกครั้ง
น้ำที่ใช้ชงนมต้องต้มให้สุก ทิ้งไว้ให้อุ่นหรือเย็นก่อนนำไปชงนม
ควรเตรียมนมให้พอดีกับความต้องการของทารกในแต่ละมื้อ ไม่ควรนำนมที่เหลือในแต่ะมื้อมาให้ทารกกินอีก

นมแม่คือโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับทารกและให้ประโยชน์หลายด้านต่อทารกและมารดา การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างสมดุลของมารดาในช่วงก่อนและขณะให้นมลูกมีความสำคัญ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับนมขวดในช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคลอดอาจทำให้ปริมาณน้ำนมแม่ลดลงและทำให้การตัดสินใจกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยากขึ้น ควรคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจในการใช้นมดัดแปลงสำหรับทารก การให้นมแก่ทารกอย่างไม่ถูกวิธีหรือการให้อาหารทารกด้วยชนิดหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพได้ ในกรณีที่มารดาใช้นมดัดแปลงสำหรับทารกควรต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้โดยผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจทำให้ทารกไม่สบายได้ มารดาควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเรื่องโภชนาการสำหรับทารก

ข้อมูลการใช้สินค้า

ข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ส่วนผสม ข้อมูลโภชนาการ สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจากการปรับสูตรในการผลิต ดังนั้นจึงแนะนำให้ท่านผู้บริโภคควรอ่านฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์จริงประกอบข้อมูลไปด้วย

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าภายใต้แบรนด์เทสโก้ สามารถติดต่อมายังฝ่ายบริการลูกค้า หรือสำหรับสินค้าแบรนด์อื่นๆ กรุณาติดต่อไปยังผู้ผลิตสินค้าตามที่ระบุบนฉลาก

ทั้งนี้ข้อมูลสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เทสโก้ไม่สามารถรับผิดชอบตอ่ความไม่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามสิทธิทางกฎหมาย

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และไม่สามารถสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ หากไม่ได้รับการยินยอมจากเทสโก้

สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

รถเข็นสินค้า

สินค้าที่เพิ่มในรถเข็นจะแสดงที่นี่