• การใช้ตัวอักษรเล็กหรือตัวใหญ่มีผลต่อรหัสผ่าน และเพื่อความปลอดภัย รหัสผ่านต้องมีทั้งตัวอักษร และตัวเลข รวมกันอย่างน้อย 8 ตัว